Sök

Det går att öka andelen normalförlösta

I Sverige har det varit en uppgång i andelen kejsarsnitt från mitten på 1990 talet. En klinik som med hjälp av ett medvetet och konsekvent kvalitetsarbete har vänt denna trend är Linköping. I samband med SFOG veckan i Jönköping föreläste Marie Nelson och Marie Blomberg om sin metod och sina resultat.

Länk till föreläsning

Sammanfattning av föreläsning

1.   Mäta och följa upp mål

2.    Koordinator

3.    Riskbedömning

4.    Kompetens i schemaläggning

5.    Teamet runt patienten

6.    Obstetrisk morgonrond

7.    CTG/STAN utbildning

8.    Simuleringsträning PROBE och ABS

9.    Utbildningseftermiddagar

10.  Utåtriktat arbetssätt


Kontaktperson: Marie Nelson  

Kurser ges i Linköping: "Obstetrik för arbetsteamet"

Kursledning: Marie Blomberg Kurstid: 1 dag, tidpunkt enligt överenskommelse.

Kursort: Förlossningen Kvinnokliniken Universitetssjukhuset Linköping Avsedd för: Team med förlossningsläkare och förlossningsbarnmorskor, max 4 deltagare/team.

Program: Förändringsarbete inom Förlossningsvården-är det möjligt? Mål: Inspirationsdag där vi diskuterar mål och kvalité, framgångsfaktorer, att arbeta i team, rätt kompetens på teamet, schemaläggning efter verksamhetens behov, fallbeskrivningar, uppföljning av resultat.

Kursavgift: 7 500 kronor/team inklusive moms.