Sök

Råd & riktlinjer

SFOGs målsättning för god vård inom obstetrik och gynekologi är att den ska präglas av vetenskap, evidensbaserat synsätt och vara kvalitetssäkrad.

Vi presenterar här styrdokument för diagnos- och åtgärdskoder, råd, riktlinjer och vägledningar, länk till INFPREG, Nationella Medicinska Indikationer (NMI) i samarbete med SKL, samt samlade erfarenheter och riktlinjer i samarbete med SBF (Barnmorskeförbundet) och SNS (Barnläkarföreningens neonatalsektion).

Det är styrelsens ansvar att dokumenten är förankrade inom SFOG.
Synpunkter mottages tacksamt till ARGUS: kansliet@sfog.se