Sök

Vetenskapliga nämnden

Vetenskapliga nämnden instiftades 2012 som ett forum för diskussion och beslutsstöd för den vetenskapliga sekreteraren. Alla lärosäten ska vara representerade. Nämnden består av följande ledamöter: Kontaktuppgifter finns nedanför bilderna.

Annika Strandell, vetenskaplig sekreterare SFOG, docent Göteborgs universitet

 

annika Christina Bergh, professor Göteborgs universitet CB
Kerstin Nilsson, docent Örebro Universitet kerstin nilsson Kristina Gemzell Danielson, professor Karolinska institutet kristina G
   

Matts Olovsson, professor Uppsala universitet

mats Preben Kjölhede, professor Linköpings universitet preben
   

Stefan Hansson, professor Lunds universitet

stefan H Marie Bixo,
professor Umeå 
Marie Bixo
       

Ordförande:
Annika Strandell
Kvinnokliniken
SU/Sahlgrenska
413 45  Göteborg
Tfn: 0700-904 454
annika.strandell@vgregion.se

Matts Olovsson
Kvinnokliniken
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala 
Tel. 018-611 57 51
matts.olovsson@kbh.uu.se

Christina Bergh
Avd för Obstetrik och Gynekologi, Inst för kliniska vetenskaper,
Göteborgs universitet,
Kvinnosjukvården
SU/Sahlgrenska
413 45 Göteborg 
Tel. 031-342 10 00
christina.bergh@vgregion.se

Kerstin Nilsson
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
701 85 Örebro 
Tel. 019-6022389
kerstin.nilsson@orebroll.se

Kristina Gemzell Danielsson
Kvinnokliniken
Karolinskauniversitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm 
Tel. 08-517-72128
 Kristina.Gemzell@ki.se

Preben Kjölhde
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping 
Tel. 010-103 3187
preben.kjolhede@liu.se

Stefan Hansson
Institutionen för Obstetrik och Gynekologi
BMC-C14
Lunds universitet
221 85 Lund
Tel. 046-2223011
Stefan.Hansson@med.lu.se

Torbjörn Bäckström 
Institutionen för klinisk vetenskap
Avdelningen för obstetrik och gynekologi
Umeå universitet 
901 85 Umeå
Tel. 090-7852144
Torbjorn.Backstrom@obgyn.umu.se