Sök

WHO:s checklista för säkerhet vid operationer

Checklistan för operationsprocessen, lanserad av WHO, finns nu i en svensk version. Den har översatts och bearbetats av en arbetsgrupp bestående av representanter för kirurgi, ortopedi, anestesi, operationssjuksköterskor och anestesisjuksköterskor.

Projektet stöds av SFOG samt övriga professionella föreningar som har intresse av operationsprocessen.

Checklistan med Power Point presentation och DVD-film kan rekvireras kostnadsfritt.

På WHO och LÖF (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) är man mycket intresserad av att känna till de sjukhus och enheter som kommer använda checklistan.