Sök

Bli medlem i SFOG

Medlemskapet inkluderar tillgång att läsa ARG-rapporter på SFOGs hemsida samt medlemskap i NFOG samt webb prenumeration på Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (ACTA )

Medlemsansökan

Är du intresserad av att bli medlem i SFOG fyll i detta formulär sanningsenligt och så komplett du kan.

Medlemsansökan behandlas vid nästa styrelsemöte.

Kvar att göra på formuläret

  • Läs villkor

Medlemskap

Under Utbildning
Specialist

Medlemskap i AR- och Intressegrupper

Om du är intresserad av att aktivt delta i en eller flera grupper, kontakta respektive grupps ordförande för mer information. Information kan även lämnas av ARGUS.
Skicka medlemsansökan
Stäng fönstret
  • Medlemskap

    Till medlem i föreningen kan väljas läkare som arbetar inom verksamhetsområdet obstetrik och gynekologi eller med särskilt intresse för detta. Sålunda kan också läkare under utbildning inom specialiteten väljas.

    Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen, vilken genom majoritetsbeslut avgör om sökanden kan antagas som medlem. Medlem som trots påminnelse ej under två på varandra följande år erlagt årsavgiften anses ha utträtt ur föreningen. Utträde skall meddelas skriftligen.