Sök

SNQ

Svenskt Neonatalt kvalitetsregister

I det perinatal kvalitetsregistret SNQ bokförs uppgifter om de nyfödda barn som behöver vård vid sjukhusens neonatal (=nyföddhets) avdelningar. Kvalitetsregistret används för att besvara frågor om hur vårdinsatser, behandlingsmetoder och -rutiner varierar över landet, samt hur dessa variationer påverkar vårdens resultat och barnens framtida hälsa.

Inloggning till SNQ