Sök

Kontaktuppgifter för ARGUS och AR-Grupper

 • (Arbets- och Referens-Grupp-Utvecklings-Samordnare)Arbets- och Referensgruppen för Benign gynekologi

Arbets- och Referensgruppen för Cervixcancerprevention - C-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Endokrinologi - ENDOKRIN-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Endometrios - ENDOMETRIOS-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Etik - ETIK-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Evidensbaserad medicin - EVIDENS-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Familjeplanering - FARG

 • Ordförande

Arbets- och Referensgruppen för Fertilitet- Ofrivillig Barnlöshet - FERT-ARG

 • Ordförande
  • Kjell Wånggren
  • Reproduktionsmedicin Novumhuset Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
  • 141 86 Stockholm
  • Tfn: 08-585 800 00
  • kjell.wanggren@karolinska.se
 • Sekreterare
  • Åsa Magnusson
  • Kvinnokliniken Sahlgrenska Verksamhetsområde Gynekologi och Reproduktionsmedicin Sahlgrenska Universitetssjukhuset 413 45 Göteborg
  • Tfn: +46-31-3421000
  • asa.magnusson@vgregion.se

Arbets- och Referensgruppen för Global - GLOBAL-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Hemostasrubbningar - HEM-ARG

 • Ordförande

Arbets- och Referensgruppen för Mödra-Mortalitet - MM-ARG

 • Ordförande
 • Sekreterare

Arbets- och Referensgruppen för Perinatologi - PERINATAL-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Psykosocial Ob/Gyn samt Sexologi - POS-ARG

 • Ordförande
 • Sekreterare

Arbets- och Referensgruppen för Robson-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Tonårsgynekologi - TON-ARG

Arbets- och Referensgruppen för TUMÖR-ARG Gyn. Tumörkirurgi med Cancervård

Arbets- och Referensgruppen för Ultraljudsdiagnostik - ULTRA-ARG

 • Ordförande
  • Peter Lindgren
  • Centrum för fostermedicin Karolinska Universitetssjukhuset
  • 141 86 Stockholm
  • Tfn: 070 609 29 23
  • peter.lindgren@karolinska.se

Arbets- och Referensgruppen för Urogynekologi - UR-ARG

Arbets- och Referensgruppen för Vulva -VULV-ARG