Sök

Gyn-KvalitetsRegistret (GKR)

GKR är ett kvalitetsregister för gynekologisk kirurgi. Registret används dels för registrering av kirurgiska kvalitetsparametrar, enkätuppföljning av patienter efter operation, dels som verktyg för att göra canceranmälningar elektroniskt och att föra in data vid cancerkontroller. På ett enkelt sätt kan användarna ta ut egna rapporter men rapporter skickas också ut regelbundet till verksamhetsansvariga, både i form av kvartals- och årsrapporter. Data exporteras också till GynOp-registret och till Svenskt Kvalitetsregister för Gynekologisk Cancer. 

Målsättningen med registret är förbättra kvalitetsuppföljningen vid gynekologisk kirurgi i Stockholms, Värmlands och Gotlands län samt att fungera som ett intuitivt och lättanvänt instrument för detta. 13 sjukhus rapporterar till GKR.

 För mer information

  Inloggning till GKR