Sök

Utbildningsnämndens ledamöter

Ellika Andolf, Utbildningssekreterate

Karolinska Institutet

Danderyds Sjukhus

182 88 Danderyd 
Tel: 08-123 550 00
Ellika.andolf@ki.se

Sophie Graner,  Kontaktperson för studierektorsnätverket inom SFOG (SNÄV)
Kvinnokliniken Karolinska
171 76 Solna
Tel: + 46 (0)760-522362 
Sofie.graner@karolinska.se

Karin Hildén, ansvarig för specialistexamen 2017
Kvinnokliniken
Universitetssjukhuset i Örebro
701 85 Örebro
Tel: + 019-602 10 00
karin.hilden@regionorebrolan.se

Verena Sengpiel 

Kvinnokliniken/Östra
Journalvägen 6
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
416 85 Göteborg
Tel: +46 (0) 31-342 92 42
verena.sengpiel@obgyn.gu.se

Jan Brynhildsen
Kvinnokliniken 
Universitetssjukhuset
581 85 Linköping
Tel: +46 (0)13-22 20 00
Jan.Brynhildsen@liu.se 

Martin Stjernquist
Kvinnokliniken
Skånes universitetssjukhus
205 02 Malmö
Tel: + 46 (0)40-33 67 41, 0705-846885
martin.stjernquist@med.lu.se

Andrea Jonsdotter
KK/SU
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
416 52 Göteborg
Tel: +46 (0)730-45 20 41
Andrea.jonsdotter@vgregion.se

Lovisa Brehmer
Kvinnokliniken Falun
Falu Lasarett
791 82 Falun
+ 46 (0)23-49 24 86
Lovisa.brehmer@ltdalarna.se

Eva Bergman
Akademiska Sjukhuset
Kvinnokliniken
751 85 Uppsala
eva.bergman@kbh.uu.se

Jenny Immerstrand,  SPUR Samordnare
KK
KK/Östra Sjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
416 50 Göteborg
+ 46 (0) 31-342 9231
Jenny.immerstrand@vgregion.se

Sahruh Turkmen
Umeå Universitet
Studieort Sundsvall
Länskliniken Kvinnosjukvård
Sundsvalls sjukhus
85186-Sundsvall
+46 (0) 60- 183879
sahruh.turkmen@umu.se