Sök

Kvinnoklinikernas årsrapport

Varje år sammanställs kvinnoklinikernas årsrapport. Resultaten redovisas i en summarisk rapport som är ett utdrag av all tillgänglig information.

Kvinnoklinikernas årsrapport är öppen att ladda ner via hemsidan utan lösenordsinlogg. Klicka på (länken/symbolen) nedan för att ladda hem den summariska rapporten för Sveriges kvinnokliniker.

 

Frågor om rapporten kan ställas till:
Medicinskt ansvarig
Kristina Nordquist 
verksamhetschef Kvinnokliniken Skaraborgssjukhus, Skövde