Sök

Q-IVF

Nationellt kvalitetsregister för assisterad befruktning

Syftet med registret är att kontinuerligt följa behandlingsresultat och eventuella medicinska risker för såväl IVF-barnen som de behandlade paren och ge deltagande enheter underlag för sitt utvecklings- och kvalitetsarbete. Registret kan också utgöra grund till vetenskapliga arbeten.

Inloggning till Q-IVF