Sök

Individualiserad förlossningsvård- vem bestämmer?

Anmälan klicka här

Individualiserad förlossningsvård- vem bestämmer?

Onsdag 26 oktober 2016 kl 10 - 16, (registrering och kaffe 9)

Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra kyrkogata 10, Stockholm

 PROGRAM(kan komma att justeras)   

  • Improving outcomes of maternity services in England.Julia Cumberledge
  • Patienten som medförbättrareSusanne Gustavsson
  • Tema: Vilket inflytande ska blivande föräldrar ha på förlossningsvården?
  • Vem ska "sälja" allt det som kvinnor vill ha?Marie Blomberg
  • Vårdformer vid barnafödande, kunskapsläge, önskemål och riktlinjer.Ingegerd Hildingsson, Brukarorganisationer
  • Paneldebatt

  Baronessan Julia Cumberlege CBE är Patron i the National Childbirth Trust och Vice President i Royal College of Midwives. Hon har varit politiskt aktiv och aktiv i att utbilda och träna personal i hälso- och sjukvård sedan 90-talet. Hon ledde och avslutade nyligen projektet 'Better Births' - improving outcomes from maternity services in England. 

Susanne Gustavsson, chefsjuksköterska och barnmorska på Skaraborgs Sjukhus har disputerat med  avhandlingen "Patient involvement in quality improvement". Hon hoppas med sitt arbete att kunna bidra till en utvecklad syn kring patientens roll och inflytande i vården.


Marie Blomberg, är docent och förlossningsöverläkare i Linköping. Hon har framgångsrikt lett projekt om teamarbete för att minska undvikbara interventioner i förlossningsvården.

Ingegerd Hildingsson är professor i reproduktiv hälsa och barnmorska. Forskningsområdet rör olika aspekter av vården såsom förlossningsrädsla, vårdformer och kejsarsnitt. 

 Välkommen!

Lotti Helström ordf SFOG       Mia Ahlberg ordf SBF

Avgift 1000:- inkl kaffe och lunch- faktureras efter anmälan

Svar senast 18 september!

OBS! Begränsat antal platser - först till kvarn gäller!