Sök

Pressmeddelande från Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi 2014-11-28

Nordiska föreningar för obstetrik och gynekologi sätter fokus på kvinnohälsan i Pakistan På den Nordiska Kongressen för Gynekologi och Obstetrik i Stockholm i juni gav vår pakistanska kollega Dr Shershah Syed en beskrivning av de extremt svåra förhållanden som kvinnor i Pakistan lever under, och uppmanade till stöd från de nordiska föreningarna.

Brev till H.E. Mian Muhammad Nawaz Sharif, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan

 

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi och Svenska Barnmorskeförbundet inledde år 2007 ett partnerskap med sina pakistanska motsvarigheter, där Dr Syed var ordförande, på initiativ av den internationella federationen för gynekologi och obstetrik (FIGO). NFOG (Nordisk förening för obstetrik och gynekologi) och samtliga av de fem nationella nordiska föreningarna har därför utarbetat ett brev till myndigheterna i Pakistan. Detta brev har skickats till både de centrala myndigheterna och ledarna i de olika provinserna samt till de pakistanska ambassaderna i Norden. Vi önskar att sätta fokus på de svåra förhållanden de pakistanska kvinnorna lever under och vill stödja våra pakistanska kollegor som arbetar för dessa. Detta gäller särskilt följande fyra områden:

1) Säkra förhållandena under förlossningen och kompetent förlossningsvård: knappt hälften av födslar i Pakistan sker med hjälp av utbildad personal och det finns för få barnmorskor och förlossningsläkare. Detta ger mycket dåligt resultat: 1/110 av mödrar dör under förlossningen, 46/1000 barn är dödfödda och 42/1000 dör under nyföddhetsperioden (enligt UNFPA, FN: s befolkningsfond).

2) Undvik mycket unga förstföderskor och förbjud barnäktenskap: ung ålder och brist på förlossningsvård är en av huvudorsakerna till att Pakistan har en av världens högsta förekomster av obstetriska fistlar. Detta är ett invalidiserande tillstånd, både fysiskt och socialt. I Pakistan har ungefär hälften av flickorna mellan 15 och 18 år varit gravida. Det finns ett stort behov av tillgång till preventivmedel. The Pakistani Council of Islamic Ideology (CII) menar att flickor är redo att gifta sig när de når puberteten, och att förbjuda barnäktenskap är emot islam. Vi önskar att CII omprövar detta och anser att det måste vidtas åtgärder för att skjuta upp den första graviditeten.

3) Öka tillgången till utbildning för kvinnor: enligt UNESCO föreligger en större brist på skolgång för flickor än för pojkar i Pakistan, och medan den andel av befolkningen som kan läsa och skriva är 46 % för båda könen tillsammans, är motsvarande andel för kvinnor endast 26 % och förmodligen ännu lägre i vissa delar av landet.

4) Bekämpa våld mot kvinnor: våld mot kvinnor som hedersmord och våldtäkt förekommer ofta i Pakistan. Detta påverkar även barnmorskor, och rädsla för övergrepp kan förhindra att barnafödande kvinnor får den hjälp som behövs. Vi vill att pakistanska myndigheter att ta en tydlig ställning mot våld som drabbar kvinnor.