Sök

Ny rapport om gravida kvinnors och nyfödda barns hälsa i Europa

Rapporten "Health and care of pregnant women and babies in Europe 2010"har sammanställts av projektgruppen för EUROPERISTAT. Den kan laddas ner från . Från Sverige har Karin Gottvall och Ellen Lundqvist deltagit i projektgruppen.