Sök

Förslag till SFOG-riktlinjer

SFOG-riktlinjer utgör evidensbaserade rekommendationer för handläggning av medicinska tillstånd som SFOGs styrelse bedömt som angelägna att ha gemensamma riktlinjer för. SFOG-riktlinjerna publiceras på hemsidan och kan sedan överföras till lokalt anpassade vårdprogram eller PM.

Ultraljudsmarkörer i andra trimestern för trisomi 21 och 18,lutsatser och riktlinjer  - preliminär version som presenterades under SFOG-veckan i Varberg av  ULTRA-ARG

Synpunkter? Kontakta ULTRA-ARG
2014-08-18 

Tyreoideasjukdom i samband med graviditet

preliminär version som diskuterades under SFOG-veckan i Varberg 

Synpunkter? Kontakta Endokrin-ARG