Sök

Graviditetsregistret - Vad är på gång?

Varje år föds ca 110 000 barn i Sverige. Vi har varit framgångsrika inom graviditets- och förlossningsvården och har idag ett av världens bästa hälsoresultat. Med Graviditetsregistret vill vi nu fortsätta att utveckla och öka kvalitén inom vården av gravida kvinnor och deras barn. Graviditetsregistret är en sammanslagning av kvalitetsregistren för mödrahälsovård (MHV-registret), fosterdiagnostik (PNQf) och förlossningsvård (PNQo). MHV-registret har funnits sedan 1999 och PNQf sedan 2010.

Vi har 1 januari 2014 startat med nationell datainsamling via våra journalsystem (Obstetrix, Cosmic Birth och Partus) där informationsmaterial nu gått ut till samtliga verksamheter. De gravida kvinnorna ska få information om Graviditetsregistret vid inskrivning på MVC och har möjlighet att tacka nej till att delta i registret (Opt-out). Tills vidare får vi använda blanketter för utträde ur registret som ni hittar på hemsidan.http://www.graviditetsregistret.se/
Data lagras nu i produktionsdatabaserna (journalsystemen) i väntan på att överföringen till Graviditetsregistret via den nationella tjänsteplattformen är klar. Vi har från SKL erhållit 3,5 miljoner i anslag för 2014 vilket är samma som för 2013. Vi har dessutom sökt extra medel för överföring av data och för framtagandet av vår första gemensamma rapport. Projektet med dataöverföring från journal-systemen går vidare med SKL och våra leverantörer. Våra elektroniska PROM/PREM-enkäter är nu färdiga för testning på gravida och nyförlösta kvinnor.
Upphandlingen av Graviditetsregistrets IT-applikation kommer starta så fort vi är klara med vår kravspecifikation. Vi har för 2014 möjlighet till en första gemensam rapport (med 2013 års data) och arbetar då samtidigt med en on-line funktion för att ge möjlighet till skräddarsydda rapporter för de olika verksamheternas behov. Vi kommer använda Obstetrixdata för Stockholm-Gotland som pilot i vårt arbete med rapportfunktionen tillsammans med nationella data från MHV- och Fosterdiagnostikdelregistret.
Samtidigt som allt detta sker så fortsätter vi att driva MHV-delregistret liksom Fosterdiagnostikdelregistret för kvalitetssäkring av KUB. Här har vi beslutat att inte längre ta ut någon avgift från användarna från 2013 och framåt. Vi arbetar också med Bristningsregistret och deras arbete med
Visby 17 januari, 2014
Olof Stephansson, Registerhållare olof.stephansson@ki.se