Sök

Rutinkollen

Ett nytt verktyg för journalgranskning.

Utvecklat av projektet "säker förlossningsvård"

Syftet med verktyget är att förbättra kvalitet och säkerhet genom att ni själva undersöker hur väl era rutiner för en säker förlossning följs. Ni får också en indikation på hur ni kan arbeta för att nå era mål, och en möjlighet att jämföra er över tid. Observera att syftet inte är att jämföra er med andra enheter, utan att använda resultaten för att själva bli bättre.

OBS! för att använda verktyget krävs inloggning 

Registrera dig

Information om rutinkollen

För att påbörja en journalgranskning gå till Rutinkollen

logga in 

gå till http://www.rutinkollen.se/#/forlossning/hem

klicka på "Skapa ny mätning"