Sök

Nybildade AR grupper benign gynekologi och Tumör-ARG

En ny AR-Grupp har bildats och en gammal återfötts!
Vid ett möte på Läkarförbundet i Stockholm den 1/12 bildades en ny AR-Grupp i benign gynekologisk kirurgi. Till ordförande valdes Sophia Ehrström och till sekreterare Klara Hasselrot. Gruppens första möte bestämdes till 180209 på Sophiahemmet i Stockholm. Vid samma tillfälle återuppstod Tumör-ARG. Till ordförande valdes Karin Stålberg och till sekreterare Åsa Åkesson. Gruppens första möte bestämdes till 180413 i Stockholm.
Kallelser till dessa första möten kommer att sändas ut till alla medlemmar i SFOG.

Mer information om nybildade AR grupper

Benign gynekologi

Tumör-ARG