Sök

Ny webbaserad utbildning om omhändertagande av det asfyktiska barnet

För den som vill fördjupa sig finns ett omfattande innehåll, bland annat om fosterfysiologi och den fysiologiska omställningen i samband med födseln, om riskfaktorer under graviditet och förlossning, om barn med särskilda tillstånd, samt om tekniker som kan behövas vid en neonatal HLR-situation. Om hela utbildningen känns för lång, gå in och titta på filmerna. Testet har frågor för alla som arbetar på förlossningsavdelning, undersköterska, barnmorska och läkare.