Sök

Ny årsavgift SFOG

Meddelande angående medlemsavgift i SFOG På årsmötet 2017 togs beslut om enhetlig medlemsavgift för 2018. Avgiften är 1200 kr för medlem. Avgiften är 600 kr för medlem pensionär. I avgiften ingår ARG abonnemang. ALLA KOMMER NU ÅT ALLA ARG RAPPORTER UTAN ATT BEHÖVA LOGGA IN!