Sök

Konferens om värdebaserad vård.

Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter som möjligt med en så låg resursåtgång som möjligt. Ramverket är utvecklat av Michael Porter vid Harvard Business School och har fått stor genomslagskraft internationellt under de senaste åren. I Sverige pågår spännande utvecklingsarbeten på flera nivåer i hälso- och sjukvården.Välkommen till en konferens med nationella och internationella experter inom värdebaserad vård. Under konferensen kommer teoretiska och praktiska aspekter på värdebaserad vård, tidiga resultat från Sveus-arbetet samt andra aktuella arbeten i Sverige och utomlands att presenteras och diskuteras. Särskilt fokus kommer att läggas vid framgångsfaktorer, utmaningar och behov av nationell samverkan.

Till anmälan och program