Sök

SFOGs tolkning av hur abort i andra trimestern skall handläggas

Rättsliga rådet har som praxis att bevilja abort till v 21+6 för friska foster. I meddelande från Rättsliga Råddet som skickats till kuratorer vid vissa kliniker som utför abort står att läsa: "Valet av abortmetod kan Rättsliga Rådet inte lägga sig i". SFOGs styrelse har skrivit till Rättsliga rådet och begärt svar på flera frågor. Svaret från Rättsliga Rådet är att professionen tillämpar lagen efter att tillstånd till abort har givits. Lagen har varit oförändrad under lång tid och därmed anser att SFOG att den praxis som har rått skall fortsätta att råda.

Såldes anser SFOG att vi i Sverige skall fortsätta att använda den metod som är skonsammast och har minst komplikationsrisker för kvinnan. Denna metod är medicinsk abort med mifepriston och misoprostol enligt de rekommendationer som finns på FARGs sida på SFOGs hemsida. Dilatation och evakuering (D&E) innebär väsentligt högre risk för komplikation och är inte försvarbart att använda annat än vid misslyckad medicinsk abort. Sectio parva och andra metoder ska inte användas på grund av betydande risker för kvinnan. Dessa metoder är utdömda av WHO.

Om Rättsliga rådet ger tillstånd för abort och samtidigt inte kan lägga sig i vilken metod som används kan vi således utan fördröjning utföra medicinsk abort som tidigare (se Nationella riktlinjer www.sfog.se).

Om det dröjer innan fostret stöts ut kan feticid övervägas i enskilda fall. Feticid skall inte användas rutinmässigt innan vecka 22+0 på grund av välkända och beskrivna risker och det begränsade antal ingrepp som utförs i Sverige. Feticid skall utföras av personal som har erfarenhet och tillräcklig kunskap för att utföra ingreppet. Kvinnan skall informeras om risker med ingreppet och har rätt att avstå liksom vid alla andra ingrepp.

 

För FARG och SFOGs styrelse

 

Kristina Gemzell Danielsson

Ordförande i FARG

Lotti Helström

Ordförande i SFOG