Sök

SFOG AB?

Dags att bilda ett aktiebolag? Diskussion på årsmötet.

mer information


Bakgrund och uppdrag

SFOG är en ideell förening (branschförening) inom Sveriges Läkarförbund. Föreningen utgör en sammanslutning av svenska gynekologer, obstetriker och läkare inom dessa områden. Eftersom föreningen bedriver både skatte och momspliktig verksamhet samt ideell medlemsverksamhet har det uppkommit frågor om det finns fördelar med att bilda ett aktiebolag (servicebolag) och därmed renodla verksamheten i en näringsdel och i en ideell del. Denna promemoria avser att kort beskriva för- och nackdelarmed att bilda bolag och därmed renodla verksamheten.