Sök

Sök anslag från NFOG

Du kan söka medel ur NFOG Fund för:

  • Klinik- eller forskningsbesök utanför Sverige

  • Projektarbete i utvecklingsländer

  • Kurser utanför Sverige

  • Forsknings- eller klinikprojekt i samarbete med andra nordiska länder

Till ansökan Obs! före 1 a Oktober.