Sök

Välkommen till SFOG:s och SBF:s temadag om abort.

Välkommen till SFOG:s och SBF:s temadag om abort fredagen den 21/3 2014 kl.10-16, ABF-huset Sveavägen 41 T-bana Rådmansgatan.

Anmäl er senast den 7/3 till kansli@barnmorskeforbundet.se o uppge namn, arbetsplats, mailadress o fakturaadress.  Kostnad 1000kr

Länk till program

Lokal: ABF-huset Sveavägen 41, Stockholm

Program:

Kan man tacka nej till att delta i abortvård? - Samvetsklausuler och abortsitutationen i Europa Johanna Westeson jurist, Center for Reproductive Rights

Personalens upplevelse av abortvård. Inga Maj Andersson, Barnmorska Södersjukhuset och doktorand, Karolinska Institutet.

Antikoncenption i samband med abort. Helena Kopp Kallner, Gynekolog Med dr, Danderyds Sjukhuset

Utbildning i abortvård. Jan Brynhildsson, docent i Linköping och utbildningssekreterare SFOG, Anna Hjelmstedt KI Barnmorskeutbildningen

Rapporter

Tillämpningen av abortlagen vid bedömning av begäran om abort efter 18:e graviditetsveckan

Abortregistret - lägesrapport

Deltagaravgift: SEK 1000, kaffe och smörgås på fm, lunch samt kaffe och kaka på em ingår

Anmälan görs till kansli@barnmorskeforbundet.se, uppge namn, arbetsplats, mailadress och fakturaadress.

Senaste anmälningsdag 7/3

Varmt välkomna