Sök

SFOG på Riksstämman 2013

Torsdag 5 december  13.00-17.00

Kurs:  Sexologi för ST-läkare

Kursansvariga: Stefan Arver, Lotti Helström, Cecilia Dhejne

Antal deltagare 30.

Fredagen 6 december

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter - jämlik vård?

8.30 -12.00 

Symposium med presentationer:

  • Sexuell och reproduktiv hälsa för alla kvinnor och män. Hur ser verkligheten ut 2013? I Sverige? I världen?
  • Ungdomssubvention ur ett hälsoekonomiskt perspektiv
  • Task shifting/sharing inom sexuell och reproduktiv hälsa, Låginkomstländer-Höginkomstländer.
  • Hur ska vården handlägga patienter med oskuldsfrågor?
  •  Paneldebatt: Jämlik vård?Frågor som kommer att ställas:

Varför tillåter olika landsting olika saker till olika kostnad, såsom "Social freezing", artificiell befruktning inom HBT och för singlar, ungdomssubvention av preventivmedel, tillgång till ungdomsmottagning?

Vad händer med kvalitén i abortvården -varför ställs inte samma krav som för övrig vård?

Vad är skillnaden mellan ingrepp i genitalia: omskärelse vs intimkirurgi?

 

13.00-16.30

Kurs: Antikonception

Preventivmedelsförskrivning - inte bara för gynekolog och barnmorska

Kursansvarig:Helena Kopp Kallner, SFOG's arbetsgrupp för familjeplanering (FARG)

Preventivmedel borde vara lättillgängliga för alla. Ett sätt är att bredda förskrivningskompetensen. Denna kurs vänder sig därför till ST-läkare både i gynekologi och i allmänmedicin. I mån av plats erbjuds kursplatser till färdiga specialister inom båda disciplinerna och barnmorskor, max 30 platser. Kursen uppfyller delar av ST delmål 4, antikonception.

 

Parallellt program under fredag eftermiddag:

 

13.00-14.30  Surrogatmödraskap ‐ exploatering eller altruism?

Arrangör: SLS delegation för medicinsk etik i samarrangemang med SFOG

Debattörer: Lotti Helström och Kerstin Nilsson

 

15.00-16.30 Symposium: Assisterad befruktning för samkönade par inom svensk sjukvård

Arrangör: Sektionen för Medicinsk psykologi i samarrangemang med SFOG och SLS/Etikdelegationen.