Sök

Berndt Kjessler pristagare 2014 Mats Löfgren

Priset går till Mats Löfgren för hans enastående insatser inom gynekologin. Mats är en pionjär och eldsjäl, som har byggt upp det gynekologiska operationsregistret GynOp vilket i år fyller 20 år.

 Patientens egen upplevelse av sin sjukdom och sin hälsa efter behandling eller operation och hennes tillfredsställelse med vården och resultatet efter ingreppet, de numera välkända ter- merna "PROM och PREM", har funnits med redan från star- ten 1994. Detta var visionärt och då unikt bland svenska sjuk- vårdsregister.

Tack vare Mats envetna och oförtröttliga arbete, tidvis i mot- vind, samt hans arbete för optimering av tekniska lösningar, kan SFOG idag visa upp ett välrenommerat web-baserat natio- nellt register med lättillgänglig resultatuppföljning i realtid. Mats och hans medarbetare har gett Sveriges gynekologer unika registerdata, som används för forskning och för identifikation av undvikbara vårdskador samt är verktyg för verksamhets- uppföljning och verksamhetsutveckling för en jämlik vård över landet.

Mats Löfgren har på ett lågmält sätt bidragit stort till att spri- da kunskap inom den gynekologiska kirurgin. Hans unika och värdefulla arbete gör honom till en förebild inom vår speciali- tet och till en mycket värdig Berndt Kjessler pristagare!