Sök

Vårmötet i Perinatologi i Uppsala, 16-17 april 2015.

Hemsidan har öppnat och det går bra att anmäla sig redan nu.

Hemsidan har öppnat och det går bra att anmäla sig redan nu på www.varmote2015.se .

Mötet hålls i Uppsalas konserthus UKK, nära järnvägsstationen i Uppsala.

Programmet försöker knyta an till olika ämnen som har koppling till "Neurofokuserad perinatalvård". Bland föreläsningarna finns bla en sejour om SSRI behandling hos gravida och effekter på barnen, en om Kylbehandling vid asfyxi hos nyfödda och en om Skin-to-skin care, smärta och effekter av föräldramedverkan.

Mötets föreläsare är både lokala förmågor och inbjudna gäster och vi är extra glada att kunna meddela att vår huvudföreläsare är Marianne Thoresen professor i fysiologi på Oslo universitet och professor i  Neonatal Neuroscience vid Bristols universitet i Storbritannien. Hon är en pionjär när det gäller kylbehandling vid perinatal asfyxi och har lett ett stort antal studier som ligger till grund för dagens kylbehandling.

 

Abstrakt för fria föredrag eller poster går bra att anmäla fram till den 8/3.

Varmt välkomna till Uppsala i vår! 

Organisationskommittén i  Uppsala