Sök

SBU rapport oklart om effekter av CTG både för barn och mamma

SBU:s rapport handlar om två metoder som används under förlossning i Sverige. Dels intagnings-CTG - en mätning på 20-30 minuter vid ankomsten till förlossningsenheten, dels kontinuerlig CTG - CTG-registrering under delar eller hela förlossningsarbetet. Intagnings-CTG används för att avgöra om det finns låg eller hög risk för komplikationer. Kontinuerlig CTG används för att följa barnets hjärtaktivitet och förhindra syrebrist.
Intagnings-CTG:
Vi vet inte om intagnings-CTG, jämfört med att en barnmorska lyssnar på fostrets hjärtljud, förhindrar skador eller dödsfall hos barnet. Det behövs mer forskning för att kunna svara på det. Men den kunskap som finns tyder på att intagnings-CTG kan leda till en ökning av antalet kejsarsnitt. Fler studier kan ge svar på om resultaten även gäller svensk förlossningsvård. Intagnings-CTG rekommenderas inte längre vid lågriskförlossning i Norge, Danmark, Island, Storbritannien och Kanada.
Kontinuerlig CTG:
Det är osäkert om resultaten för kontinuerlig CTG går att överföra till dagens svenska förlossningsvård eftersom de flesta studier kom för 20 till 40 år sedan. De samlade resultaten från dessa äldre studier visar ingen effekt på barnets överlevnad men att risken för nyföddhetskramp minskar. Detta skulle kunna innebära en minskad risk för barnets långsiktiga hälsoeffekter men denna fråga har inte kunnat besvaras. Studierna visar även att kontinuerlig CTG leder till att antalet förlossningar med sugklocka eller tång ökar, vilket skulle kunna öka risken för komplikationer hos mamman. Effekten av kontinuerlig CTG skulle behöva undersökas i svenska studier.

 

Bakgrund

Kardiotokografi, förkortat CTG, mäter kvinnans värkar och barnets hjärtverksamhet via elektroder som fästs på magen under förlossningen. Syftet är att upptäcka och förhindra att barnet får syrebrist vilket kan leda till hjärnskador eller i värsta fall dödsfall. Vid 2-4 procent av alla förlossningar i Sverige ingriper man med kejsarsnitt på grund av hotande syrebrist.

SBU:s rapport Fosterövervakning med kardiotokografi (CTG) vid förlossning är en kommentar ur svenskt perspektiv till två internationella granskningar inom området:

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Kommentar/Fosterovervakning-med-kardiotokografi/

 

***

Vad vet vi egentligen om vårdens metoder vid förlossningar?

Vad är det som egentligen har effekt inom förlossningsvården? SBU har samlat aktuella rapporter om förlossningsvården som en del av ett regeringsuppdrag om förlossningsvården och om förlossningsskador:

http://www.sbu.se/sv/Publicerat/Vad-vet-vi-egentligen-om-vardens-metoder-vid-forlossningar/

 

Om regeringsuppdraget:

http://www.sbu.se/sv/Om-SBU/SBU-far-regeringsuppdrag-om-forlossningsskador/