Sök

Påbyggnadskurs i gynekologiskt ultraljud Kurstid: 20-24 mars

ISUOG approved kurs

Kurstid:  20-24 mars (måndag till fredag) 2017

Kursort och plats:Malmö, Skånes Universitetssjukhus, Aulan, Jan Waldenströms gata 47

Avsedd för:Specialister i obstetrik och gynekologi med goda basala kunskaper i gynekologisk ultraljudsdiagnostik.

Program:Rikligt bildmaterial, många videodemonstrationer, fallpresentationer, interaktiva sessioner. Teoretiska föreläsningar (ultraljudsfysik, ultraljudsundersökningsteknik), optimering av bild, diagnostik av adnexresistenser, utredning av kvinnor med blödningsrubbningar, ultraljudets roll vid handläggning av kvinnor med bäckensmärta, ultraljudsdiagnostik av djup infiltrerande endometrios, handläggning av icke symptomgivande adnexresistenser, ultraljudsdiagnostik av uterusmissbildningar, screening för endometrie- och äggstockscancer, komplikationer i tidig graviditet, mm). "Live scan" av patienter med uteruspatologi, avancerad endometrios, ovarialförändringar, mm. Möjlighet till IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) certifiering.

Examination:Skriftlig examination sker i slutet av kursen. Möjlighet till IOTA (International Ovarian Tumor Analysis) certifiering i slutet av kursen.

Mål:Efter genomgången kurs skall deltagarna kunna använda gynekologisk ultraljudsdiagnostik på ett optimalt sätt i kliniken.

Kursavgift:12 500 SEK inklusive moms (10 000 SEK + moms 2 500 SEK).

Sista anmälningsdatum 1 februari , 2017.

Kontaktperson och anmälan:  dana.sladkeviciene@med.lu.se

Obs:Kursen ges på engelska (internationell kurs).

Antal deltagare: 70