Sök

Kejsarsnitt kan öka cancerrisken

Barn som förlösts med kejsarsnitt löpte ökad risk att få akut blodcancer under de första åren, visar en ny svensk-grekisk studie.

Länk till abstrakt.

På sikt kan våra resultat bidra till att bättre kunna informera de blivande föräldrarna och förändra vårdrutinerna för planerade kejsarsnitt, säger läkaren och forskaren Alkistis Skalkidou till Upsala Nya Tidning.

Studien omfattade dels över 1 200 barn i Grekland som insjuknat i någon form av blodcancer innan de fyllt 15 år, dels en kontrollgrupp med lika många cancerfria barn.

Resultaten visade att bland barn som blivit sjuka i leukemi innan de fyllt fyra år var kejsarsnitt betydligt vanligare än i kontrollgruppen.

Det starkaste sambandet såg forskarna mellan planerade kejsarsnitt och tidigt insjuknande i så kallad akut lymfatisk leukemi i B-celler, som är den vanligaste formen av blodcancer bland barn.