Sök

Skicka in abstract till SFOGveckan

Skicka in abstract 

Instruktioner:

  • Språket ska vara svenska eller engelska.

  • Abstracttexten ska innehålla maximum 250 ord.

  • Abstractet tillåter EN bifogad bild, på t.ex. tabell.

  • Det åligger författaren att skicka in ett komplett och korrekt abstract. Eventuella fel i stavning, grammatik eller vetenskapliga fakta kommer att publiceras såsom skrivet av författaren.

  • All korrespondens angående abstractet sker med korresponderande författare som är ansvarig för att information når medförfattarna.

  • Sista datum för inlämning är den 11:e maj

  • Författare kommer att meddelas under juni om abstractet accepterats till fritt föredrag eller som poster.