Sök

Viktig kursinformation

1.   SFOG-kurser har bytt namn till SFOG-Fortbildningskurser och är bara öppna för specialister.

2.   Två SFOG-Fortbildningskurser  i ultraljud har tillkommit våren 2017 (kurserna 11 och 12).

3.   Anmälan till ST-kurser kommer inte vara möjlig utan kursplatserna kommer att fördelas av SFOG till alla som går sin specialistutbildning.

Deltagare i ST-kurser får information från kansliet när man tilldelats kursplats(för vårens kursen kommer information i månadsskiftet oktober november).

 

September 2016

Vi förstår att det kan finnas en viss förvirring kring de nya ST kurserna (gamla SFOG kurser) som kommer ut nu.

Alla ST läkare och vik UL runt om i landet ska ha skickat in en beskrivning till sin chef eller studierektor om vilka kurser de gått och vilka delmål som täckts under sin ST hittills. Dessa är sedan sammanställda och skall nu i dagarna skickas in till SFOG kansliet. Under hösten kommer sedan SFOG kansliet göra en kartläggning över vilka kurser alla ST läkare och vik UL gått och vilka delmål dessa täcker. Spelar ingen roll om ni går enligt 2008 eller 2015.

Därefter kommer varje ST läkare och vik UL tilldelas en kurs per termin utefter vilka behov och delmål denna person har kvar för att kunna slutföra sin ST utbildning.  Så att ni lätt fasas in i kurspaketet. Det handlar totalt om 11 kurser under sin ST utbildning.

Detta innebär att ni ska inte söka några egna kurser denna höst. Utan ni kommer få besked i slutet av detta år vilken kurs ni blir tilldelad till våren 2017 då allt detta drar igång. De kurser som ni är kända med, de som tidigare kallats SFOG kurser, är nu SFOG kurser för fortbildning och endast för specialister att söka.

De läkare som redan hunnit en bit in på sin ST kommer också att få tilldelat kurser utefter vilka delmål de har kvar att fylla. Om en som ST läkare/vik UL blir sjuk under längre tid, eller går på föräldraledighet kommer detta tas med i beräkning och personen får såklart gå den kursen vid ett senare tillfälle.

Här nedan följer ett ex på hur det kan se ut om en börjar som ny vik UL och hur kursupplägget då ser ut.

Hoppas att detta rätade ut några frågetecken och ni är självklart välkomna att maila vid ytterligare frågor!

Vh

Utbildningsnämden i Sverige inom Obstetrik och Gynekologi