Sök

Riksdagen beslutade 18/6 2015 om tillskott till förlossningsvården.

Förlossningsvården får ett tillskott på 200 miljoner 2015 och 400 miljoner 2016.