Sök

Patient fick inte rätt riskbedömning inför och under förlossningen

enligt IVO, 2015 dec 15

"Brister i riskbedömning av patienten på barnmorskemottagningen i Norrtälje och BB Sophia kan ha lett till att komplikationerna i samband med förlossning fick allvarliga konsekvenser för mor och barn. IVO avslutar ärendena med kritik och krav på åtgärder.

Ärendet rör en patient som vid en förlossning fick komplikationerna värksvaghet och skulderdystoci (svårigheter vid framfödandet av barnets axlar). Patienten drabbades av cirkulationskollaps i samband med att akuta åtgärder sattes in för att lösa barnets axlar så att det kunde födas fram. Patienten avled senare p.g.a. hjärnskador orsakade av syrebrist."

 

IVO - sammanfattning