Sök

Analsfinkterskador vid förlossning

Två nya SBU rapporter om förlossningsskador.

Analsfinkterskador vid förlossning - En systematisk litteraturöversikt: www.sbu.se/249

Behandling av förlossningsskador som uppkommit vid vaginal förlossning - En kartläggning av systematiska översikter: www.sbu.se/250