Sök
2014-05-05

Hem-ARG internat i Vitemölla 5-7 maj 2014

Internatet börjar med kaffe kl 10 för de som kommit. Lunch kl 12. Avslutning sker onsdag eftermiddag senast kl 15.

Dagordning


1. Föregående protokoll
2. Utvärdering av koagulationsmötet i mars på Svenska Läkaresällskapet
3. Genomgång av arbetsuppgifter
  Artikel trombosprofylax vid IVF under graviditet
  ITP-artikeln
  D-dimer
  Nationell registrering av trombos
  Voluven - stora blödningar
4. Redovisning av arbetsuppgifterna

Varmt välkomna
Gisela Wegnelius, ordf
Ragnhild Hjertberg, sekr

Gruppfoto från Brännö-mötet 2012

Gruppbild Brännö 2012