Sök
2014-08-27

HemARG-möte i Varberg 140827

Kallelse och agenda för möte i Hem-ARG Datum: Onsdag 27 augusti 2014 kl 15-18 Lokal: I Varberg på SFOG-veckan. Lokal: Getterö

Dagordning

  1. Föregående protokoll
  2. Patientinformation APC-resistens. Revidering. Se bilaga.
  3. Rapport från Riks-ARG 26 aug 2014 bl.a Jäv-dokumenten
  4. Nationell registrering av tromboemboliska sjukdomar, hjärtinfarkt och stroke i samband med graviditet. Fortsatt arbete.
  5. Artikeln om trombosprofylax vid IVF under graviditet - till ACTA. Rapport från kärngruppen: MS, KR, RH, PL, LT, EN, EÖ, MH.
  6. Hem-ARG:s hemsida : något nytt?
  7. Övriga frågor.

Nästa möte i Stockholm 20 nov 2014, kl 10-16. SFOG kansliet, Drottninggatan 55.

Väl mött önskar Ragnhild och Gisela