Sök
2015-03-11

HemARG-möte i Stockholm 150311

Var: Södersjukhuset, ingång Stora entrén, hiss B, plan 9. Ring Giselas mobil för att komma in 0737-446270. Lokal Långpannan Tid: Fika från 9.30. Mötet startar 10.00 och pågår till 16. Anmälan senast 150301till ragnhild.hjertberg@ultragyn.se så vi kan beställa fika mm

 

Agenda

 1. Jäv.Vid förändringar av jävsförhållanden ska aktiva deltagare avge en ny jävsdeklaration. Påskrivna deklarationer lämnades av ordf till SFOG kansliet.
  1. Hem-ARGs hemsida.Något nytt?
  2. Nationellt register avseende tromboemboliska sjukdomar. Rapport från Margareta.
  3. 4.     Nästa Marstrandskurs.16-18 sept 2015. Kort rapport om läget.
  4. 5.     Internatet våren 2015.Skanör 6-8 maj. Planering av innehåll. Uppkoppling till internet måste säkerställas.Anmälan till internatet senast 15/3.
  5. Möte med koagulationister150317 kl 13 - 16.30 avseende blödningsproblematik. Vi har fått pengar från Stiftelsen för lokal och kaffe. Fallbeskrivningar har tyvärr inte inkommit ytterligare sedan senaste mötet. Vi önskar fler. Skicka fall till ragnhild.hjertberg@ultragyn.se och anmäl deltagande så vi kan beställa fika.

Hittills har fall inkommit från Gustav B, Hanna Ö och Gisela.

Pelle och Gisela ska också dra sina korta presentationer från WHITH-mötet i Berlin i februari, om blödning vid förlossning och SSRI respektive ITP.

 1. Patientinformation avseende APC-resistens. Se bilaga. Färdig att skicka till SFOG för publicering på hemsidan?
 2. Behandling av rikliga mensblödningar.Miriam Mints vill gärna vara sammankallande i en grupp som går igenom litteraturen i syfte att revidera svenska behandlingsrekommendationer.
 3. Artikeln om trombosprofylax vid IVF- kort rapport.

 

VÄLKOMNA

önskar Ragnhild och Gisela