Sök
2014-11-20

HemARG-möte i Stockholm 141120

Agenda Hem-ARG torsdag 20 november 2014

Var:SFOG kansli, Drottninggatan 55

När:10-16. Kaffe med smörgås från 9.30. Anmälan: senast 15/11 till sekr Ragnhild

 • Genomgång föregående protokoll.
 • Jäv.Resterande blanketter ska fyllas i, så att de kan lämnas till SFOG-kansliet. Gisela tar med tomma blanketter till de som saknar. För ARG-rapporter gäller i fortsättningen:Sidan efter författarlistan betitlas "DEKLARATION AV POTENTIELLA JÄV, INTRESSEKONFLIKTER OCH ANDRA BINDNINGAR" och där ska samtliga författare avge jävsdeklaration. Dessa ska redovisa personliga eller professionella omständigheter eller kommersiella relationer som kan påverka trovärdigheten eller synen på det aktuella ämnet. Exempel på omständigheter som ska redovisas är medverkan i kliniska prövningar, finansiellt stöd eller arvoderade uppdrag för organisationer eller företag som kan ha ett kommersiellt intresse av hur data presenteras eller tolkas. Om inget jäv föreligger ska detta deklareras som »Jäv saknas«. Vid förändringar av jävsförhållanden ska författare oombedd avge en ny jävsdeklaration. Kontakta ARGUS vid osäkerhet kring jävsfrågor.
 • Hem-ARGs hemsida.Intresserade till uppgiften som WEB-MASTER sökes.
 • Nationellt register avseende tromboemboliska sjukdomar. Rapport från Margareta
 • Frågafrån Katarina Bremme avseende Grav.registret som diskuterades vid SFOG i Varberg
 • Nästa Marstrandskurs.16-18 sept 2015.
 • Internatet våren 2015. Skanör
 • Möte med koagulationisteravseende blödning mars 2015. Förslag på datum torsdag 19 eller 26 mars 2015 på Svenska Läkaresällskapet
 • Patientinformation avseende APC-resistens. Förslag från Ulla skickas separat.
 • Falldiskussion.Gustav B: Hjärtstopp vid kejsarsnitt. Hanna Ö: Trombosprofylax efter riklig blödning Gisela: Vändning om pat står på tvådos-profylax
 • Trombosprofylax vid APLA o upprepade missfall. Utlåtande från Hem-ARG planeras. Vart? Till vem? Vår synpunkt i ARG-rapporten 2012 avviker från C Nelson-Pierce´s föreläsning 2013.
 • Artikel om Trombosprofylax vid IVF. Maria redovisar
 • D-Dimer?
 • WHITH i Berlin13-15 februari. Anmälan senast 30/11