Sök
2015-03-17

Möte mellan Hem-ARG och koagulationister 150317

Agenda möte mellan Hem-ARG och koagulationister Plats: Svenska Läkaresällskapet Tid: Kl 13.00 tisdagen den 17 mars 2015

Moderator Gisela Wegnelius

Sekreterare Ragnhild Hjertberg

1. Mild blödningsbenägenhet. Vilken utredning ska göras under grav?  Handläggning under förlossning.  Pelle Lindqvist

2. Finns indikation för trombosprofylax vid stor postpartumblödning utan annan riskfaktor? Hanna Östling

3. Mycket stor blödningsbenägenhet pga pågående behandling. Vad /vilka  läkemedel ska sättas ut inför förlossning? Sättas in efter? Margareta Hellgren

4. Ablatio. Diskutera fibrinogen-substitution. Margareta Hellgren

5. Fostervattenemboli, stor blödning, chock, organsvikt, DIC.  Koncentratbehandling. Översubstitution? Margareta Hellgren

6. Trombolys under pågående sectio. Behandling av blödning. Antikoagulantiabehandling. Gustaf Biasoletto

7. Behandling med Voluven, kolloider. Hur gör vi idag? Maria Sennström

8. Pat med uttalad trombocytopenipeni + påverkat CTG. Vad göra? Gisela Wegnelius

9. SSRI och postpartumblödning. Pelle Lindqvist