Sök
2015-05-06

Hem-ARG internat i Skanör 6-8 maj 2015

Samling kl 11-12. Lunch kl 12. Arbetet startar kl 13. Avslutning sker fredag lunch. Ta med egna lakan och handdukar. Varmt välkomna Gisela Wegnelius, ordf Ragnhild Hjertberg, sekr

Dagordning

1. Föregående protokoll

2. JÄV

3. Planering av arbetsdagarna

4. ARG-rapportens revidering. Grupparbete. Inom parentes de förf som inte är med på internatet.

 

Kap 3 Pelle Ulla Anna.

Kap 4 Pelle Margareta Eva N Gita

Kap 5 Margareta (Leif) Hanna

Kap 6 (Margareta N) Eva Ö Karin

Kap 7 Margreta Ragnhild

Kap 8 Lars Margareta Monica Gustaf

Kap 9 Gisela (Ellinor) Ragnhild

Kap 10 (Margareta H) Maria

Kap 11 (Pia) Maria

Kap 12 (Aino Margareta N) Anna

Kap 13 (Leif) Lars Gita

Kap 14 (Miriam Måns) Hanna

Kap 15 (Marianne) Karin

Kap 16 SFAI Gustaf

5. Utvärdering av koagulationsmötet i mars på Svenska Läkaresällskapet

6. IVF- trombos riktlinjer engelsk version

7. Artikel om trombosprofylax. Maria Pelle Margareta

8. Marstrandskursen

9. Menorraghier. Miriam önskar diskutera ev Riktlinjearbete

10. Möjligheter till Videokonferens vid våra möten. Önskemål från Umeå

11. Övriga frågor

12. Redovisning av arbetsuppgifterna