Sök
2017-03-21

HemARG-möte i Stockholm 170321

Kallelse till Hem-ARG-möte i Stockholm 170321 Tid: Tisdag den 21 mars kl 09.30-16.00. Lokal: Stockholm SFOGs lokal Drottninggatan 55, portkod 5411F. Anmälan till mötet: hanna.ostling@regionorebrolan.se

Dagordning
1. Genomgång av dagordning och anmälan av övriga frågor.
2. Genomgång av föregående protokoll.
3. Genomgång av jäv.
4. Hemsida. Web-master har ordet (Gustaf).
5. Artikel Trombosprofylax och IVF.
Förslag till riktlinje Trombosprofylax vid IVF.(Maria S, Pelle).
6. Rapport om Antitrombinregister (Katarina)
7. Revision av Hem-ARG Rapport nr 68.
Rapport från redaktionsgruppen (Gisela).
LUNCH
8. Koagulationsmöte den 3 april 2017.
9. Rapport från WHITH den 3-5 mars 2017.
10. Internat 3-5 maj 2017.
11. Blödningsfronten -något nytt?
12. Trombosfronten -något nytt?
13. Övriga frågor
14. Nästa möte blir arbetsinternatet.

VÄLKOMNA!
Anna Hagman ordförande Hanna Östling sekreterare