Sök
2015-08-26

HemARG-möte under SFOG-veckan i Jönköping 150826

Onsdag fm 26 augusti kl 10.00-14.00 under SFOG-veckan i Jönköping 2015. Lokal: Bernts Loge, vilken ligger på våning 3 på Spira. Lunch hämtas under mötets gång.

 

Dagordning:

 

1. Genomgång föregående protokoll från internatet i Skanör.

2. Jäv. Resterande blanketter ska fyllas i, så att de kan lämnas till SFOG-kansliet. Gisela tar med tomma blanketter till de som saknar.

3. Rapport från RiksARG

4. Hem-ARGs hemsida. Hur fungerar det idag?

5. Nationellt register avseende tromboemboliska sjukdomar. Rapport från Margareta

6. Hem-ARG Rapporten. Se föregående protokoll och bilaga.

7. Uppdatering av riktlinjer Trombosprofylax vid IVF.

8. Marstrandskursen. 16-18 sept 2015.

9. Specialistskrivningsfråga. Fetma och proylax. Fråga från Katarina Bremme.

10. Ev Falldiskussion.

11. Artikel om Trombosprofylax vid IVF. Maria redovisar

12. Menorraghier. Miriams fråga.

13. Övriga frågor

 

Välkomna önskar

Gisela Wegnelius ordf

Ragnhild Hjertberg sekr