Sök

ENDOMETRIOS-ARG

Endometrios-ARG arbetar för att öka kunskapen om endometrios både bland sjukvårdspersonal och allmänheten.

Att patienterna tidigt får rätt diagnos är ett viktigt mål, eftersom tidigt insatt, adekvat behandling sannolikt kan minska sjukdomens utveckling och påverkan på allmän och reproduktiv hälsa på sikt. Vi samarbetar med patientföreningar. Gruppen presenterade 2008 en ARG-rapport. 2016 års omarbetade och uppdaterade upplaga är under veckan utgiven från trycket.