Sök
2016-02-19

Medlemsmöte

Tid: Fredagen den 2015-02-19 kl 9-15 Plats:Huddinge Sjukhus KK plan 8.

Dagordning:

§1. Närvarande presenterar sig.

§2.Föregående minnesanteckningar.

§3.Aktuellt angående vår nya ARG-rapport. Hur ska utgivningen firas?

§4.Program och planering inför möte i Göteborg. Ursprungligt datum 2016-04-08 ändrat till

2016-10-07. Programförslag och ansvarsfördelning angående sponsorerna.

§5. Lägesrapport från respektive doktor/team/enhet/centrum.

§6.Rapport angående gynstolsprojektet och endometriospatienter.

 

LUNCH

 

§7.kl 13-14:Patientföreningen.

Planering av föreläsningar under 2016.

§8. Falldiskussioner.

§9. Möten och kongresser under 2016 och 2017.

§10. EndometriosArg-möten under resten av året. Nästa datum är 2016-05-20

§11. Övriga frågor.