Sök
2016-05-20

Medlemsmöte 2015-05-20

Agenda för mötet. Lokal:Konferensrum plan 3 Hus 13. KK Danderyd.

§1. Närvarande.

§2. Genomgång av föregående minnesanteckningar.

§3. Angående SOU 2016:11har alla AR-grupper inbjudits att lämna synpunkter före 26 maj.

     Bör och vill EndometriosAG delta?