Sök
2017-06-02

Medlemsmöte 2017-06-02 i Uppsala

MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14 B, 2 tr. Kl 9-15

Agenda

1.Närvarande

2. Föregående minnesanteckningar.

3.Rapport från WCE

4. Nationella riktlinjearbetet

5. Visanne och kostnadsreduktion (GE)

6.Gyn-opregistret och endometrios/endometriomkirurgi (LM)

7.Teamkur 23-24 november. Sponsorer. Annons i SFOG:s medlemsblad senast 18/9

8. DRG för endometriospatienter (MP)

9. Möten och kongresser 2017-2018

10. Nästa möte i Stockholm 29/8 under SFOG-veckan, som tidigare aviserat 1/9 eller i anslutning till endometrioskursen.

11. Övriga frågor.