Sök
2012-03-21

Möte Vår 2012

Protokoll Endokrin-ARG möte 120321 Lokal: Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Närvarande: Angelica Lindén Hirschberg, Lottie Skjöldebrand-Sparre, Michaela Granfors, Anna-Karin Wikström, Helena Åkerud, Sabine Naessén, Louise Broström, Maria-Natalia Cruz, Elisabet Sinnerstad, Inger Sundström Poromaa, Kerstin Gullberg, Elizabeth Nedstrand, Eva Innala och Margareta Nordenvall på em. 1. Mötet öppnas av ordförande. 2. Dagordningen fastställs. 3. Michaela Granfors håller ett mycket intressant föredrag om graviditet och hypothyreos Powerpoint presentationen från Michaela Granfors medskickas, se bifogad fil i mailet. Michaela kommer att kontakta MÖL-gruppen och bjuda in representanter från dem till nästa möte. De frågor som Endokrin-ARG kommer att diskutera fortsättningsvis är; • Vilka ska screenas? • Vilka prover ska tas? • Vem ska behandlas? • Målvärde för TSH? 4. Mötet väljer sekreterare för nästa 2 års period där jag blir omvald som sekreterare. Under omröstningen väntar jag utanför möteslokalen. Föreslagna till sekreterare är Sabine Naessén och undertecknad. Till ny ordförande förslår mötet Alkistis Skalkidou men eftersom hon inte är närvarande vid mötet beslutar mötet att ny ordförande får väljas vid nästa möte. 5. Framtida projekt som EndokrinARG gruppen planerar att arbeta med är; • Thyroidea och graviditet där arbetet kan resultera i ett nationellt PM alternativt en ny ARG-rapport 6. Information om Web utbildning för ARG grupper via SFOG den 5, 6 eller 7/9 2012. Vid nästa möte utses en representant från EndokrinARG. 7. Övriga frågor; • Det förs en diskussion om att anordna en SK-kurs i gynekologisk endokrinologi i EndokrinARGs regi. • Förslag på föreläsningar för höstens möte är föredrag om intersex alternativt PMS. • Inger tar upp en fråga om arbetsinternat för projektet om thyroidea och graviditet. • Diskussion om kriterier för allmän screening 8. Nästa möte planeras till fredagen den 8 juni 2012 på Läkaresällskapet i Stockholm, särskild kallelse kommer senare. Anteckningar från mötet av Eva Innala 120321