Sök
2012-06-08

Möte Sommar 2012

Protokoll Endokrin-ARG möte 120608 Lokal: Svenska Läkaresällskapet i Stockholm. Närvarande: Angelica Lindén Hirschberg, Lottie Skjöldebrand-Sparre, Michaela Granfors, Sabine Naessén, Kerstin Gullberg, Elisabeth Lindholm, Eva Innala och Margareta Nordenvall, Alkistis Skalkidou, Inga Wihman Fröding, Karin Willstrand, Bengt Johansson, Eva Hardmeier, Anders Karlsson, Marie Bixo och Eva Innala . 1. Mötet öppnas av ordförande. 2. Dagordningen fastställs. 3. Professor Anders Karlsson håller ett mycket intressant föredrag om thyroideafunktion vid graviditet samt thyroidafunktionens betydelse för fosterutvecklingen. 4. Alkistis Skalkidou väljs till ny ordförande. 5. Alkistis Skalkidou kommer att kontakta SFOG och efterhöra om EndokrinARG-gruppen kan arbeta fram nationella guidelines om utredning/handläggning av thyroideasjukdom under graviditet. Grupper som ska kontaktas under arbetet är till att börja med MÖL-gruppen (Mikaela Granfors kontaktar dem). Perinatal och endokrinologgrupper kommer att kontaktas framöver. Aktuella guidelines om thyroidea och graviditet kommer att granskas av Lottie (ATA 2011), Mikaela (DSOG), Angelica (Endocrine Society), Marie (Eschre) och Alkistis (Royal Collage/Cochrane). 6. Marie Bixo tar upp en fråga om EndokrinARG-gruppen ska anordna en SK-kurs i gynekologisk endokrinologi för 2013. Angelica, Alkistis och Marie påbörjar arbetet med detta. 7. Nästa möte planeras till måndagen den 10 september 2012 på Läkaresällskapet i Stockholm. Anteckningar från mötet av Eva Innala 120608